zamknij reklamę

Terminarz

Wybierz
Kolejka 1
Data Gospodarze Wynik Goście
Gacovia Gać
1:1
Wojak Kramarzówka
Błękitni Maćkówka
5:1
Strumyk Hawłowice
Sobol Niżatyce
1:1
Wisłoczanka Tryńcza
Sokół Sietesz
3:1
KS Manasterz (k. Przeworska)
Lechia Pantalowice
2:0
Nafta Gaz Jodłówka
Tęcza Ujezna
0:2
Błyskawica Rożniatów
Huragan Rozbórz Długi
2:4
Wisłok Świętoniowa
Kolejka 2
Data Gospodarze Wynik Goście
Sobol Niżatyce
2:0
Błękitni Maćkówka
Wisłoczanka Tryńcza
4:1
Wojak Kramarzówka
Nafta Gaz Jodłówka
1:2
Gacovia Gać
Wisłok Świętoniowa
2:0
Sokół Sietesz
Błyskawica Rożniatów
3:2
Lechia Pantalowice
Strumyk Hawłowice
1:2
Huragan Rozbórz Długi
KS Manasterz (k. Przeworska)
3:5
Tęcza Ujezna
Kolejka 3
Data Gospodarze Wynik Goście
Wojak Kramarzówka
1:1
Nafta Gaz Jodłówka
Gacovia Gać
0:2
Błyskawica Rożniatów
Błękitni Maćkówka
3:2
Wisłoczanka Tryńcza
Sokół Sietesz
2:1
Strumyk Hawłowice
Lechia Pantalowice
2:2
KS Manasterz (k. Przeworska)
Tęcza Ujezna
0:1
Wisłok Świętoniowa
Huragan Rozbórz Długi
0:1
Sobol Niżatyce
Kolejka 4
Data Gospodarze Wynik Goście
Wisłoczanka Tryńcza
3:2
Nafta Gaz Jodłówka
Wisłok Świętoniowa
5:1
Lechia Pantalowice
Błękitni Maćkówka
0:1
Huragan Rozbórz Długi
Błyskawica Rożniatów
8:1
Wojak Kramarzówka
Sobol Niżatyce
2:0
Sokół Sietesz
Strumyk Hawłowice
1:4
Tęcza Ujezna
KS Manasterz (k. Przeworska)
4:2
Gacovia Gać
Kolejka 5
Data Gospodarze Wynik Goście
Gacovia Gać
3:4
Wisłok Świętoniowa
Nafta Gaz Jodłówka
2:0
Błyskawica Rożniatów
Wojak Kramarzówka
3:1
KS Manasterz (k. Przeworska)
Sokół Sietesz
1:1
Błękitni Maćkówka
Lechia Pantalowice
3:1
Strumyk Hawłowice
Tęcza Ujezna
0:4
Sobol Niżatyce
Huragan Rozbórz Długi
5:0
Wisłoczanka Tryńcza
Kolejka 6
Data Gospodarze Wynik Goście
Huragan Rozbórz Długi
0:0
Sokół Sietesz
Wisłoczanka Tryńcza
4:1
Błyskawica Rożniatów
Wisłok Świętoniowa
3:0
Wojak Kramarzówka
Błękitni Maćkówka
4:2
Tęcza Ujezna
Sobol Niżatyce
2:0
Lechia Pantalowice
Strumyk Hawłowice
1:4
Gacovia Gać
KS Manasterz (k. Przeworska)
2:2
Nafta Gaz Jodłówka
Kolejka 7
Data Gospodarze Wynik Goście
Gacovia Gać
4:1
Sobol Niżatyce
Nafta Gaz Jodłówka
0:1
Wisłok Świętoniowa
Wojak Kramarzówka
1:3
Strumyk Hawłowice
Błyskawica Rożniatów
6:4
KS Manasterz (k. Przeworska)
Sokół Sietesz
0:3
Wisłoczanka Tryńcza
Lechia Pantalowice
2:2
Błękitni Maćkówka
Tęcza Ujezna
3:0
Huragan Rozbórz Długi
Kolejka 8
Data Gospodarze Wynik Goście
Sobol Niżatyce
3:2
Wojak Kramarzówka
Wisłoczanka Tryńcza
2:2
KS Manasterz (k. Przeworska)
Wisłok Świętoniowa
2:1
Błyskawica Rożniatów
Błękitni Maćkówka
1:3
Gacovia Gać
Sokół Sietesz
0:0
Tęcza Ujezna
Strumyk Hawłowice
0:2
Nafta Gaz Jodłówka
Huragan Rozbórz Długi
2:1
Lechia Pantalowice
Kolejka 9
Data Gospodarze Wynik Goście
Gacovia Gać
1:1
Huragan Rozbórz Długi
Nafta Gaz Jodłówka
3:2
Sobol Niżatyce
Wojak Kramarzówka
1:2
Błękitni Maćkówka
Błyskawica Rożniatów
6:0
Strumyk Hawłowice
KS Manasterz (k. Przeworska)
1:4
Wisłok Świętoniowa
Tęcza Ujezna
1:4
Wisłoczanka Tryńcza
Lechia Pantalowice
1:0
Sokół Sietesz
Kolejka 10
Data Gospodarze Wynik Goście
Sobol Niżatyce
1:3
Błyskawica Rożniatów
Wisłoczanka Tryńcza
0:5
Wisłok Świętoniowa
Błękitni Maćkówka
5:0
Nafta Gaz Jodłówka
Sokół Sietesz
0:2
Gacovia Gać
Strumyk Hawłowice
4:3
KS Manasterz (k. Przeworska)
Tęcza Ujezna
2:9
Lechia Pantalowice
Huragan Rozbórz Długi
3:1
Wojak Kramarzówka
Kolejka 11
Data Gospodarze Wynik Goście
Lechia Pantalowice
1:0
Wisłoczanka Tryńcza
Nafta Gaz Jodłówka
1:0
Huragan Rozbórz Długi
Wisłok Świętoniowa
4:0
Strumyk Hawłowice
Wojak Kramarzówka
4:1
Sokół Sietesz
Błyskawica Rożniatów
1:2
Błękitni Maćkówka
KS Manasterz (k. Przeworska)
1:4
Sobol Niżatyce
Gacovia Gać
12:1
Tęcza Ujezna
Kolejka 12
Data Gospodarze Wynik Goście
Wisłoczanka Tryńcza
5:1
Strumyk Hawłowice
Błękitni Maćkówka
8:3
KS Manasterz (k. Przeworska)
Sobol Niżatyce
1:2
Wisłok Świętoniowa
Sokół Sietesz
2:2
Nafta Gaz Jodłówka
Lechia Pantalowice
1:4
Gacovia Gać
Tęcza Ujezna
1:3
Wojak Kramarzówka
Huragan Rozbórz Długi
5:3
Błyskawica Rożniatów
Kolejka 13
Data Gospodarze Wynik Goście
Nafta Gaz Jodłówka
9:0
Tęcza Ujezna
Wisłok Świętoniowa
1:1
Błękitni Maćkówka
Wojak Kramarzówka
3:1
Lechia Pantalowice
Błyskawica Rożniatów
4:3
Sokół Sietesz
Strumyk Hawłowice
2:5
Sobol Niżatyce
KS Manasterz (k. Przeworska)
0:2
Huragan Rozbórz Długi
Gacovia Gać
3:5
Wisłoczanka Tryńcza
Kolejka 14
Data Gospodarze Wynik Goście
Wisłoczanka Tryńcza
1:1
Sobol Niżatyce
Nafta Gaz Jodłówka
3:0
Lechia Pantalowice
Wisłok Świętoniowa
2:1
Huragan Rozbórz Długi
Wojak Kramarzówka
0:2
Gacovia Gać
Błyskawica Rożniatów
12:0
Tęcza Ujezna
Strumyk Hawłowice
4:5
Błękitni Maćkówka
KS Manasterz (k. Przeworska)
0:3*
Sokół Sietesz
Kolejka 15
Data Gospodarze Wynik Goście
Gacovia Gać
7:1
Nafta Gaz Jodłówka
Wojak Kramarzówka
2:2
Wisłoczanka Tryńcza
Błękitni Maćkówka
0:2
Sobol Niżatyce
Sokół Sietesz
0:3
Wisłok Świętoniowa
Lechia Pantalowice
1:6
Błyskawica Rożniatów
Tęcza Ujezna
0:6
KS Manasterz (k. Przeworska)
Huragan Rozbórz Długi
8:1
Strumyk Hawłowice
Kolejka 16
Data Gospodarze Wynik Goście
Sobol Niżatyce
1:0
Huragan Rozbórz Długi
Wisłoczanka Tryńcza
6:2
Błękitni Maćkówka
Nafta Gaz Jodłówka
3:0
Wojak Kramarzówka
Wisłok Świętoniowa
6:2
Tęcza Ujezna
Błyskawica Rożniatów
1:1
Gacovia Gać
Strumyk Hawłowice
1:2
Sokół Sietesz
KS Manasterz (k. Przeworska)
4:0
Lechia Pantalowice
Kolejka 17
Data Gospodarze Wynik Goście
Lechia Pantalowice
0:3
Wisłok Świętoniowa
Tęcza Ujezna
1:2
Strumyk Hawłowice
Gacovia Gać
4:3
KS Manasterz (k. Przeworska)
Nafta Gaz Jodłówka
2:4
Wisłoczanka Tryńcza
Wojak Kramarzówka
1:2
Błyskawica Rożniatów
Sokół Sietesz
0:5
Sobol Niżatyce
Huragan Rozbórz Długi
2:1
Błękitni Maćkówka
Kolejka 18
Data Gospodarze Wynik Goście
Wisłoczanka Tryńcza
5:1
Huragan Rozbórz Długi
Błękitni Maćkówka
0:3
Sokół Sietesz
Błyskawica Rożniatów
2:0
Nafta Gaz Jodłówka
Sobol Niżatyce
9:2
Tęcza Ujezna
Wisłok Świętoniowa
3:0
Gacovia Gać
Strumyk Hawłowice
3:2
Lechia Pantalowice
KS Manasterz (k. Przeworska)
3:2
Wojak Kramarzówka
Kolejka 19
Data Gospodarze Wynik Goście
Gacovia Gać
5:3
Strumyk Hawłowice
Nafta Gaz Jodłówka
1:2
KS Manasterz (k. Przeworska)
Wojak Kramarzówka
1:4
Wisłok Świętoniowa
Błyskawica Rożniatów
2:3
Wisłoczanka Tryńcza
Sokół Sietesz
1:1
Huragan Rozbórz Długi
Lechia Pantalowice
1:6
Sobol Niżatyce
Tęcza Ujezna
0:2
Błękitni Maćkówka
Kolejka 20
Data Gospodarze Wynik Goście
Strumyk Hawłowice
2:3
Wojak Kramarzówka
Wisłoczanka Tryńcza
0:1
Sokół Sietesz
Wisłok Świętoniowa
7:2
Nafta Gaz Jodłówka
Błękitni Maćkówka
3:0
Lechia Pantalowice
Sobol Niżatyce
2:0
Gacovia Gać
KS Manasterz (k. Przeworska)
1:12
Błyskawica Rożniatów
Huragan Rozbórz Długi
4:2
Tęcza Ujezna
Kolejka 21
Data Gospodarze Wynik Goście
Lechia Pantalowice
2:3
Huragan Rozbórz Długi
Gacovia Gać
1:1
Błękitni Maćkówka
Nafta Gaz Jodłówka
5:1
Strumyk Hawłowice
Wojak Kramarzówka
0:3
Sobol Niżatyce
Błyskawica Rożniatów
2:5
Wisłok Świętoniowa
KS Manasterz (k. Przeworska)
3:4
Wisłoczanka Tryńcza
Tęcza Ujezna
0:1
Sokół Sietesz
Kolejka 22
Data Gospodarze Wynik Goście
Wisłoczanka Tryńcza
2:0
Tęcza Ujezna
Wisłok Świętoniowa
7:1
KS Manasterz (k. Przeworska)
Błękitni Maćkówka
1:3
Wojak Kramarzówka
Sobol Niżatyce
3:1
Nafta Gaz Jodłówka
Sokół Sietesz
3:0
Lechia Pantalowice
Strumyk Hawłowice
3:11
Błyskawica Rożniatów
Huragan Rozbórz Długi
2:5
Gacovia Gać
Kolejka 23
Data Gospodarze Wynik Goście
Gacovia Gać
5:2
Sokół Sietesz
Nafta Gaz Jodłówka
5:3
Błękitni Maćkówka
Wisłok Świętoniowa
4:3
Wisłoczanka Tryńcza
Wojak Kramarzówka
1:1
Huragan Rozbórz Długi
Błyskawica Rożniatów
3:1
Sobol Niżatyce
Lechia Pantalowice
2:3
Tęcza Ujezna
KS Manasterz (k. Przeworska)
0:2
Strumyk Hawłowice
Kolejka 24
Data Gospodarze Wynik Goście
Wisłoczanka Tryńcza
3:0*
Lechia Pantalowice
Błękitni Maćkówka
1:8
Błyskawica Rożniatów
Sobol Niżatyce
5:1
KS Manasterz (k. Przeworska)
Sokół Sietesz
1:0
Wojak Kramarzówka
Strumyk Hawłowice
3:4
Wisłok Świętoniowa
Tęcza Ujezna
2:4
Gacovia Gać
Huragan Rozbórz Długi
3:2
Nafta Gaz Jodłówka
Kolejka 25
Data Gospodarze Wynik Goście
Gacovia Gać
7:0
Lechia Pantalowice
Nafta Gaz Jodłówka
4:2
Sokół Sietesz
Wisłok Świętoniowa
2:1
Sobol Niżatyce
Wojak Kramarzówka
3:1
Tęcza Ujezna
Błyskawica Rożniatów
2:0
Huragan Rozbórz Długi
Strumyk Hawłowice
3:0
Wisłoczanka Tryńcza
KS Manasterz (k. Przeworska)
1:7
Błękitni Maćkówka
Kolejka 26
Data Gospodarze Wynik Goście
Wisłoczanka Tryńcza
0:2
Gacovia Gać
Błękitni Maćkówka
1:1
Wisłok Świętoniowa
Sobol Niżatyce
3:0
Strumyk Hawłowice
Sokół Sietesz
1:2
Błyskawica Rożniatów
Lechia Pantalowice
1:3
Wojak Kramarzówka
Tęcza Ujezna
1:6
Nafta Gaz Jodłówka
Huragan Rozbórz Długi
2:2
KS Manasterz (k. Przeworska)
do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej informacji można znaleźc w naszej Polityce Prywatności. [X] Zamknij